Phân biệt Luật An ninh mạng & Luật An toàn thông tin mạng?

Chủ đề này đã được bàn luận rất nhiều tại thời điểm soạn thảo và ban hành Luật An ninh mạng, cuối năm 2018, tập trung trên cả 3 khía cạnh:

1/ Luật thực định;

2/ Khoa học pháp lý;

3/ Thực tiễn đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế.

Trong phạm vi bài viết này, tôi không có ý định tiếp tục căn cứ các tiêu chí trên để phân biệt, mà dựa trên nhu cầu cần nắm bắt thông tin từ góc độ người dùng Internet để chia sẻ quan điểm về sự khác biệt.

Theo cách tiếp cận đó, giữa Luật An ninh mạng và Luật an toàn thông tin mạng có những điểm phân biệt như sau:

1/ Luật an toàn thông tin mạng hướng tới việc điều chỉnh lĩnh vực đầu tư – kinh doanh và dân sự. Điều đó có thể hiểu là, khi bạn hoạt động trên môi trường Internet, những vi phạm ở mức độ nhẹ, liên quan nhiều đến hoạt động đầu tư – kinh doanh và những thỏa thuận có tính dân sự, bạn sẽ chịu sự điều chỉnh chủ yếu từ Luật an toàn thông tin mạng. Đơn vị chức năng mà bạn sẽ phải làm việc, cơ bản là Bộ thông tin và truyền thông và Sở thông tin truyền thông các tỉnh, thành. Hậu quả bạn phải gánh chịu thường là các quyết định xử phạt hành chính, bồi thường thiện hại.

2/ Luật An ninh mạng hướng tới việc điều chỉnh lĩnh vực an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Điều đó có thể hiểu là, khi bạn hoạt động trên môi trường Internet, những những vi phạm có tính nặng hơn, xâm phạm/có nguy cơ xâm phạm đến sự tồn vong của đất nước, chế độ hoặc xâm hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân khác, thì khi đó, Luật An ninh mạng sẽ là căn cứ pháp lý để xử lý bạn. Đơn vị chức năng làm việc với bạn thường là Bộ công an và Công an các tỉnh, thành. Hậu quả mà bạn phải gánh chịu thường khá nặng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Trên đây, là nội dung cơ bản và quan trọng nhất mà người dùng internet cần quan tâm khi muốn phân biệt giữa Luật An ninh mạng và Luật an toàn thông tin mạng.

Vì sao lại nói, đó là những nội dung phân biệt cơ bản và quản trọng nhất, vì thực tế là, hiện nay, giữa hai luật này, vẫn có sự giao thoa nhất định về nội dung: Ví dụ: Luật an ninh mạng cũng có những quy định điều chỉnh các quan hệ về đầu tư – kinh doanh – dân sự, ngược lại, Luật an toàn thông tin mạng cũng có những quy định điều chỉnh các quan hệ gắn liền với sự tồn vong của chế độ, của nhà nước và trật tự an toàn xã hội, và tất nhiên, khi bạn vi phạm, trách nhiệm hình sự vẫn có thể được áp dụng với bạn.

Hy vọng, trong thời gian tới, khi các cơ quan chức năng triển khai hoạt động pháp điển hóa trong lĩnh vực pháp lý về Interent, thì hai hệ thống pháp luật này sẽ được nhập vào làm một, hoặc nếu vẫn giữ nguyên như hiện nay, sẽ được sửa đổi, bổ sung sao cho ranh giới phạm vi điều chỉnh giữa hai Luật này sẽ rõ nét hơn nữa, giúp cho quá trình áp dụng pháp luật và vận dụng pháp luật trên thực tế được thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Ý kiến của bạn như thế nào, hãy gửi lại cho chúng tôi, để cùng đóng góp kiến thức chung cho cộng đồng.Xin chào và hẹn gặp lại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0767.55.44.55