1/ Bản chất pháp lý của “Điều khoản sử dụng & chính sách bảo mật” (sau đây viết tắt là “Điều khoản sử dụng”)

Theo Luật Việt Nam, “Điều khoản sử dụng & chính sách bảo mật” này là một giao dịch dân sự hợp pháp giữa chủ sở hữu website netlaw.vn với người truy cập vào website netlaw.vn.

2/ Thuật ngữ & Định nghĩa

Trong Điều khoản sử dụng này, những thuật ngữ dưới đây, được hiểu như sau:

2.1. Website netlaw.vn: Là website thuộc sở hữu của Công ty Luật TNHH Netlaw (sau đây, viết tắt là Netlaw), bao gồm: Tên miền netlaw.vn & internetlaw.vn; cơ sở dữ liệu, giao diện và các phần mềm có liên quan.

2.2. Người truy cập vào website netlaw.vn: Là những người tử 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam, không phân biệt giới tính, quốc tịch, quốc gia mà người đó cư trú (Sau đây viết tắt là Người dùng Internet).

Netlaw chỉ đồng ý cho Người dùng Internet thỏa mãn quy định tại Điểm 2.2 này truy cập vào website netlaw.vn. Mọi trường hợp khác, Netlaw không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, nếu có, xảy ra với Người dùng Internet, cũng như không chấp nhận ràng buộc trách nhiệm pháp lý với Người dùng Internet đó thông qua Điều khoản sử dụng này.

2.3. Bên thứ ba: Được hiểu là tổ chức/cá nhân không phải Chủ sở hữu website netlaw.vn, Người lao động của Chủ sở hữu website Netlaw.vn tham gia trực tiếp vào vận hành và chăm sóc cộng đồng Người dùng Internet và Người dùng Internet đã cung cấp thông tin cho Netlaw qua webiste netlaw.vn.

3/ Phạm vi nội dung của website netlaw.vn

Những nội dung đăng tải trên website netlaw.vn (bao gồm cả dạng text, ảnh, video) chỉ giới hạn trong phạm vi: (1) Giới thiệu về Netlaw; (2) Chia sẻ kiến thức pháp lý của các Luật sư và chuyên gia pháp lý.

Những nội dung “chia sẻ kiến thức pháp lý” nêu tại Điểm 3 này không phải là văn bản/nội dung tư vấn chính thức của Netlaw với tư cách là dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng, chỉ là nôi dung chia sẻ với cộng đồng một góc nhìn trên phương diện pháp lý về một vấn đề. Do đó, không ràng buộc quyền/nghĩa vụ của Netlaw với Người dùng Internet như một hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý.

4/ Việc thu thập thông tin Người dùng Internet trên website netlaw.vn & chính sách bảo mật

4.1. Tất cả những thông tin của Người dùng Internet cung cấp qua website Netlaw.vn sẽ được bảo mật với Bên thứ ba và Netlaw.vn chỉ sử dụng vào mục đích: (1) Tăng cường trải nghiệm của Người dùng vào website netlaw.vn; (2) Trao đổi qua lại giữa Netlaw.vn với Người dùng Internet.

4.2. Website Netlaw.vn không thu thập thông tin cookies từ phía Người dùng Internet.

5/ Cam kết

Về trách nhiệm dân sự: Netlaw cam kết chịu mọi trách nhiệm dân sự với Người dùng Internet theo nhưng quy định tại Điều khoản sử dụng này và pháp luật hiện hành.

Về trách nhiệm hành chính, hình sự và các trách nhiệm pháp lý ngoài trách nhiệm dân sự nêu trên khác: Netlaw cam kết tuân thủ pháp luật hiện hành.

6/ Luật áp dụng

Người dùng Internet và netlaw đồng ý rằng: Mọi tranh chấp giữa Netlaw.vn và Người dùng Internet, pháp sinh từ/liên quan đến việc truy cập vào website netlaw.vn, được giải quyết theo Luật Việt Nam, xét xử tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo trình tự thủ tục tố tụng của pháp luật Việt Nam.

Nếu người dùng Internet không đồng ý với thỏa thuận này, Netlaw.vn không đồng ý cho phép Người dùng Internet truy cập vào website Nelaw.vn hoặc ngay lập tức chấm dứt việc truy cập, nếu đã truy cập.

7/ Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch dân sự

Netlaw giữ quyền được đơn phương sửa đổi, bổ sung, chấp dứt giao dịch dân sự này theo đúng quy định pháp luật mà không phải cần sự đồng ý của Người dùng Internet.

Việc sửa đổi, bổ sung, chấp dứt những nội dung trong văn bản này sẽ được Netlaw công bố chính thức tại điểm 7 dưới đây.

8/ Hiệu lực pháp lý & cam kết của Người dùng Internet

8.1. Văn bản này được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 11/12/2020 đến khi Netlaw công bố văn bản khác thay thế.

8.2. Người dùng Internet cam kết:

– Luôn đọc kỹ Điều khoản sử dụng này để hiểu rõ và đồng ý với nội dung trước khi truy cập và sử dụng website netlaw.vn. Trường hợp đã truy cập vào, sẽ ngay lập tức dừng lại và không tiếp tục truy cập nếu không đồng ý với bất cứ một điểm nào trong nội dung Điều khoản sử dụng này.

– Đồng ý ràng buộc quyền/nghĩa vụ dân sự với Netlă theo những nội dung nêu tại Điều khoản sử dụng này và pháp luật dân sự hiện hành.