Công ty cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sẽ xử lý tất cả thông tin bạn cung cấp thông qua trang web của Công ty, bao gồm thông tin đăng ký của bạn, với sự tôn trọng tối đa. Công ty làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng họ đã thực hiện tất cả các biện pháp hành chính và kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin nhận dạng cá nhân của bạn và để ngăn chặn bất kỳ mất mát hoặc phá hủy hoặc làm hỏng thông tin đó. Công ty sẽ không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về bạn cho các bên thứ ba không liên kết ngoại trừ theo “Chính sách bảo mật” này.

Thu thập thông tin

1. Trang web của Công ty thu thập thông tin nhất định về khách truy cập, ngay cả khi họ chưa đăng nhập. Công ty có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn, URL của các trang web và trang bạn truy cập (trước, trong và sau khi bạn truy cập vào Web của công ty trang web), thời gian và ngày của các lượt truy cập đó, thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính bạn sử dụng và các thông tin khác có thể có sẵn. Ngoài ra, Công ty có thể đặt “cookie” trên máy tính của bạn để nhận ra bạn khi truy cập trở lại để cho phép Công ty nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, cũng như để thu thập thêm thông tin về bạn. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình hoặc sử dụng các phương tiện khác để ngăn cookie được đặt trên máy tính của bạn, nhưng làm như vậy có thể dẫn đến giảm chức năng và trải nghiệm duyệt web ít cá nhân hóa hơn.

2. Công ty có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân, bao gồm tên, thông tin liên hệ, tổ chức bạn đến và một số thông tin khác mà Công ty có thể sử dụng để nhận dạng bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin đó, bạn có thể không được phép truy cập một số tính năng, nội dung hoặc dịch vụ của Trang web Công ty.

Sử dụng thông tin

1. Công ty sử dụng thông tin mà họ thu thập về bạn để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hóa các trang web của Công ty theo sở thích của bạn và cũng để giúp Công ty chọn nội dung và dịch vụ mà bạn có thể thấy thú vị và hữu ích. Thông tin về nội dung bạn truy cập và các dịch vụ bạn sử dụng có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với thông tin được thu thập từ những người dùng khác để giúp Công ty điều chỉnh Trang web của Công ty và các sản phẩm và dịch vụ khác của mình để phù hợp hơn với nhu cầu và sở thích của bạn và những người dùng khác .

2. Thông tin mà bạn cung cấp cũng có thể được sử dụng như một phần trong nỗ lực của Công ty nhằm thông báo cho bạn về các sự kiện cũng như các sản phẩm và dịch vụ được chọn có thể khiến bạn quan tâm. Trong một số trường hợp, Công ty có thể liên hệ với bạn với thông tin từ các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận, nhưng Công ty sẽ không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba cho các mục đích đó. Trong các trường hợp khác, thông tin của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba theo quy trình dự tính việc chia sẻ đó nhưng bạn cố tình bắt đầu.

3. Công ty có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào họ có được thông qua trang web của Công ty cho các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý thích hợp, nếu pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào yêu cầu.

Chuyển thông tin

Thỉnh thoảng, Công ty có thể tiết lộ thông tin về bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn cẩn thận mà Công ty có thể tham gia để lưu trữ trang web của Công ty hoặc để cung cấp các dịch vụ khác. Công ty sẽ yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ như vậy chỉ sử dụng thông tin để cung cấp các dịch vụ được chỉ định và mặt khác phải tuân thủ các yêu cầu của Chính sách quyền riêng tư này. Trừ khi được quy định trong Chính sách bảo mật này, Công ty sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả tiếp thị.

Dịch vụ bổ sung

Thỉnh thoảng, Công ty có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung thông qua trang web của Công ty. Trong một số trường hợp, các dịch vụ bổ sung có thể phải tuân theo các điều khoản sử dụng thay thế (như được xác định bởi Công ty) và việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản sử dụng thay thế đó. Trừ khi có quy định khác, các điều khoản sử dụng thay thế như vậy sẽ được áp dụng để bổ sung Thỏa thuận này và trong bối cảnh có bất kỳ điều khoản mâu thuẫn nào, Thỏa thuận này sẽ điều chỉnh đối với các trang web, nội dung và dịch vụ của Công ty, ngoại trừ chỉ các dịch vụ được bảo hiểm rõ ràng và sau đó chỉ trong phạm vi được bảo hiểm rõ ràng, bằng các điều khoản thay thế như vậy.

Thông tin được gửi bởi trang web không an toàn

Bất kỳ thông tin nào được gửi đến công ty bằng e-mail Internet hoặc thông qua trang web đều không an toàn và được thực hiện trên cơ sở không bảo mật. Bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho Công ty qua Internet, thông qua trang web của Công ty hoặc qua email đều được thực hiện với rủi ro của riêng bạn.

Gửi thông tin không hình thành luật sư – Mối quan hệ khách hàng

Việc truyền thông tin từ trang web này không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng giữa bạn và công ty, và cũng không có ý định làm như vậy. Việc truyền tải trang Web, một phần hoặc toàn bộ và / hoặc bất kỳ liên lạc nào với chúng tôi qua email Internet thông qua trang web này không cấu thành hoặc tạo mối quan hệ luật sư-khách hàng giữa chúng tôi và bất kỳ người nhận nào.

Hủy đăng ký

Người dùng đang tìm cách từ chối nên trả lời bất kỳ thông tin tiếp thị nào với dòng tiêu đề ‘hủy đăng ký’.