What is the Internet law & regulation?

Hiện nay, trong các công trình nghiên cứu khoa học chính thức về pháp luật được công bố rộng rãi và trong hệ thống pháp luật thực định tại Việt Nam, chưa có khái niệm về pháp luật Internet. Tuy nhiên, thực tế là, nó vẫn đang tồn tại và phát triển.

Vậy, cần hiểu pháp luật Internet như thế nào?

From the perspective of Internet users and the current legal framework, it is possible to understand:

Pháp luật Internet là tập hợp các quy định pháp luật điều chỉnh những hành vi phát sinh:

  • Trong quá trình hình thành & phát triển Internet tại Việt Nam trên phương diện hạ tầng kỹ thuật – dịch vụ;
  • • In the process of the management on Internet in Vietnam of Goverment;
  • • In the process of investing and doing business on the Internet in Vietnam;
  • • In the process of using the Internet by organizations and individuals in Vietnam;
  • • In the remaining aspects of social life, in connection to the Internet.

In other hand, Internet law is a collection of laws correlative to the Internet in Vietnam.

Internet law in Vietnam can be divided into 2 basic groups:

(1) Group of characteristic laws on the Internet such as: Law on Cybersecurity; Law on Cyberinformation Security; Law onTelecommunications; Law on Electronic Transactions; Law on Information Technology, etc.

(2) Nhóm các quy định pháp luật truyền thống áp dụng vào lĩnh vực Internet, như: Pháp luật về sở hữu trí tuệ, về dân sự, về hình sự…áp dụng vào lĩnh vực Internet.

Ngoài ra, phù hợp với tính “không biên giới” của Internet, còn có 3 nhóm pháp luật/quy định có tính chất như pháp luật, cũng đang áp dụng với người dùng Internet Việt Nam, gồm:

(1) Laws of other countries, concern to the Internet, take effect globally, including Vietnam. Examples are: The DMCA of the United States, translated as: The Digital Millennium Copyright Act of the United States. Or GDPR of the European Union, translated as: Personal Information Protection Regulations of European Union.

(2) Quy định của những tổ chức đặc biệt trên Internet, tuy không phải quốc gia, nhưng do đang nắm những tài nguyên nền tảng của Internet, liên quan đến điều kiện “cần” và “đủ” để một tổ chức, cá nhân có thể hoạt động trên Internet, cho nên, những quy định của các tổ chức này, cũng có tính bắt buộc với người dùng Internet tại Việt Nam. Điển hình là ICANN (thường gọi phiên âm sang tiếng việt là “i – can”) – Một tổ chức phi chính phủ, quản lý về tên miền quốc tế.

(3) Treaties contain laws relating to the Internet that Vietnam participates in or recognizes.

Trên đây là những chia sẻ một cách khái quát và ban đầu của chúng tôi về khái niệm Pháp luật về Internet, dưới góc độ người dùng Internet.

Còn ý kiến của bạn như thế nào? hãy gửi ý kiến của mình đến cho chúng tôi để chúng ta cùng đóng góp thêm cho kiến thức chung của cộng đồng.Xin chào và hẹn gặp lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0767.55.44.55